O nás

Vízia

Posledné roky môjho života som mal víziu vytvoriť metódu výživového poradenstva, ktorá bude zpochybňovať a meniť, mylné zavedené poriadky vo výžive a chudnutí.

Metódu tak pôsobivú, že jej výsledkom nebude chaos, hladovanie, únava, nervozita a ani odriekanie. Metódu tak inteligentnú, že dokáže reagovať na individualitu ľudského tela, genetiku i životný štýl.

V októbri 2018 som otvoril vlastnú Výživovú poradňu Hadžega v Rožňave. Vďaka tomuto kroku sa moja vízia stala realitou. Podarilo sa mi vytvoriť miesto pre ľudí, ktorí chcú upraviť svoju hmotnosť, zmeniť svoje stravovacie návyky a svoj celkový životný štýl. Pretože verím, že je potrebné o výžive a chudnutí premýšľať inak.

Od januára 2020 som začal služby výživového poradenstva poskytovať i online. Moja klientela sa tak rozrástla i za hranice Slovenska. Napríklad do Bruselu, či do Londýna.

Za posledné 2 roky som ako zakladateľ Výživovej poradne Hadžega, pomohol individuálnym spôsobom naživo i online, už viac 430 klientom. A ďalším desaťtisíckám prostredníctvom odborných článkov na svojom blogu. Spoločne moji klienti schudli už viac ako 700 kilogramov.

U svojej práce, sa však opakovane stretávam s tým, že moji klienti majú v informáciách o výžive zmätok. Nevedia, čomu majú veriť. Majú vo svojej mysli množstvo mýtov a poloprávd, ktoré im v hlave vytvárajú chaos. A tento chaos ich opakovane privádza k sklamaniam, frustrácii a neúspešným výsledkom. Myslím, že je najvyšší čas to zmeniť.

Prečo vznikol tento web?

„Iba deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť hovoriť vždy pravdu.“                 – Sigmund Freud

Pravda. To je to hlavné slovo, prečo som sa rozhodol založiť tento web. A viedli ma k tomu tieto tri dôvody:

  1. Mám pocit, že nás začína ovládať informačný chaos. Väčšina z nás už vôbec nevie, čo je pravda, klamstvo a čo mýtus. Vo výžive je tento chaos už tak veľký, že mi to proste začína vadiť, preto to chcem zmeniť.
  2. Existuje veľké množstvo odborníkov na výživu, ktorí za pravdivé vydávajú informácie, ktoré sú staré, neaktuálne a niekedy aj zavádzajúce. Alebo nemajú žiadny vedecký základ. Niektorí si bohužiaľ myslia, že zárukou ich kvality je tvrdenie, “už to takto robím 20 rokov.” To je v poriadku, a chválim za vytrvalosť. Kde je však záruka, že to tento človek robí 20 rokov správne?
  3. Vedeckých štúdií existujú mraky. V súčasnej dobe asi neexistuje tvrdenie, pre ktoré by ste nenašli vedeckú štúdiu. Avšak, aj tu musíme rozlišovať. Je totiž rozdiel medzi kvalitnou vedeckou štúdiou a nekvalitnou vedeckou štúdiu. Väčšina ľudí tomu nerozumie a ja to úplne chápem. Ani ja som tomu totiž ešte pred pár rokmi vôbec nerozumel. A úprimne, neznášal som to. Bola to pre mňa španielska dedina. Až môj pán profesor Bunc na UK FTVS v Prahe ma naučil, že nie je štúdia, ako štúdia. Naučil ma, že je potrebné ich rozlišovať. Vďaka nemu som pochopil, kedy je nejaké tvrdenie bližšie pravde a kedy je naopak veľmi vzdialené.

Informáciami na tomto webe vám chcem uľahčiť pátranie po tom, čo je vo výžive vlastne pravda. Alebo skôr, ktoré tvrdenie je k pravde najbližšie. Aby ste si nemuseli lámať hlavu a rozhodovať sa, komu máte vlastne veriť.

Od tejto chvíle vás to už totiž trápiť nemusí. Rozhodnúť sa môžete na základe faktov. Nie reklamy, marketingu ani komercie. Na základe faktov, ktoré nikto neohne, tak ako sa mu to hodí. A mňa berte iba ako sprostredkovateľa.

Ako vedecké štúdie vyberám?

Na tomto webe sa snažím u každej témy zverejňovať tie najkvalitnejšie vedecké štúdie, ktoré nájdem. Chcem sa vyhnúť rozšíreným tvrdeniam, “americkí vedci zistili, že…” Kvôli tomu sa snažím vyberať iba tie vedecké štúdie o ktorých si myslím, že majú najvyššiu kvalitu.

Podľa vedy sú najkvalitnejšie vedecké štúdie tie, ktoré používajú vedecké metódy, ako sú metaanalýza a randomizovaná kontrolná štúdia. Tu je vysvetlenie týchto metód ľudskou rečou.

Metaanalýza je vedecká metóda, u ktorej nejaký autor vezme všetky vedecké štúdie, ktoré boli na niektorú z tém už inými autormi vykonané v minulosti. 

Povedzme napríklad, že autor chce zistiť, či jablko pomáha pri chudnutí. Vezme teda všetky vedecké štúdie, ktoré na túto tému nájde, preštuduje ich, nekvalitné štúdie vyradí a z tých kvalitných vyvodí konkrétne závery. Na základe toho zistí, či jablko pri chudnutí pomáha alebo nie. Čím viac kvalitných štúdií na túto tému nájde (prevažne randomizovaných kontrolných štúdií), tým kvalitnejšia táto metaanalýza bude.

Randomizovaná (náhodná) kontrolná štúdia je vedecká štúdia, ktorú je najjednoduchšie vysvetliť práve na príklade jablka a chudnutia.

Jedná sa o štúdiu, ktorá sa zameriava na náhodný výber. Tu je vysvetlenie.

Niektorý vedec sa rozhodne, že ho zaujíma, aký vplyv má jablko na chudnutie. Vezme teda náhodnú skupinu ľudí a rozdelí ju na dve skupiny. Skupina A bude každý deň po dobu 14 dní konzumovať 1 kus jablka. Skupina B bude mať konzumáciu jablka po 14 dní zakázanú. Obe skupiny budú mať pritom rovnaké podmienky. Budú sa napríklad rovnako stravovať, rovnako hýbať, či rovnako spať.

Po 14 dňoch autor tejto štúdie vyhodnotí výsledky. V prípade, že skupina A, ktorá jedla každý deň 1 jablko, schudne za 14 dní viac kilogramov, ako skupina B, ktorá žiadne jablko nejedla, znamená to potvrdenie toho, že jablko pri chudnutí pomáha. 

V randomizovanej kontrolnej štúdii sa teda porovnávajú dve skupiny. Je teda experiment s tým, ako určitá vec funguje alebo nefunguje.

Randomizovaná kontrolná štúdia je považovaná za „zlatý štandard vedy.“ Znamená to teda, že vedecká štúdia, ktorá obsahuje túto vedeckú metódu môže byť považovaná za kvalitnú.

Metaanalýzy, ktoré autori vytvárajú, by teda mali byť zložené v ideálnom prípade hlavne z týchto randomizovaných kontrolných štúdií. V takom prípade ich môžeme označiť za  kvalitné a môžeme tak ich záverom veriť.

Som si vedomý, že popis týchto dvoch vedeckých metód vám môže znieť veľmi zložito. S tým si nerobte starosti. V konkrétnych článkoch na tomto webe, detailný popis týchto vedeckých metód neuvádzam. Chcel som vám však aspoň zjednodušene priblížiť o čom tento web je.

Tieto dve vedecké metódy tvoria základ článkov, ktoré sú na tomto webe zverejnené. Znamená to, že ich zistenia a závery, by sme mohli nazvať ako “pravdepodobnosť hraničiacu s istotou, že je to pravda.” Vy si môžete tieto závery vziať a využiť ich v praxi vášho života. V každom článku vám ukážem ako.

Ďalší faktor, ktorý je pri interpretácii vedeckej štúdie dôležitý, je počet ľudí, ktorí sa jej zúčastnili. Platí jednoduché pravidlo, čím viac ľudí tým lepšie. Preto aj túto informáciu u konkrétnych vedeckých štúdií nájdete.

Na tomto webe väčšinou nezverejňujem vedecké štúdie, ktoré boli urobené zatiaľ iba na zvieratách alebo v laboratórnych podmienkach – tzv. “skúmavkové štúdie.” Je to z jedného hlavného dôvodu. Tieto štúdie nemôžeme považovať za najkvalitnejší zdroj. Netvrdím, že sú zlé alebo zbytočné. To vôbec nie. Sú pre vedecký vývoj nutné a ich výsledky môžu byť taktiež do budúcna veľmi nádejné, avšak kým tieto ich závery nie sú otestované v podmienkach, ktoré sú čo najbližšie reálnemu životu, nemôžeme sa na nich plne spoliehať.

V prípade, že by som predsa len uvádzal na tom webe niektorú z menej kvalitných štúdií, upozorním vás na to v konkrétnom článku, aby ste tieto závery brali “s rezervou.”

Je možné, že niekto z vás nájde lepšiu a kvalitnejšiu štúdiu na danú tému, ako je zverejnená na tomto webe. To je úplne v poriadku. Nie som neomylný. A v prípade, že ma niekto upozorní na to, že moje závery nie sú aktuálne, prípadne chybne interpretované, rád ich zmením.

Vyvíjam a učím sa rovnako, ako každý človek na tomto svete. Niekedy urobím chybu. Moja mama mi však vždy vravela, že “chyby robí iba ten, kto niečo robí. Ten, kto nerobí vôbec nič, tak nemôže urobiť žiadnu chybu.” A preto beriem konštruktívnu kritiku, ako dar. Iba vďaka nej sa totiž môžem zlepšovať.

Odkiaľ vedecké štúdie čerpám?

Vedecké štúdie vyberám z najlepších celosvetových vedeckých databáz rôznych inštitúcií. V každom článku nájdete odkaz na kokrétnu vedeckú štúdiu z ktorej čerpám. Môžete si ju tak v prípade záujmu kompletne preštudovať priamo u ich autorov.

Úprimne vám ďakujem, že ste sa rozhodli tráviť pár minút času vášho života na týchto webových stránkach. Vážim si to.

Tomáš Hadžega

tomas@faktyovyzive.sk

PS. V prípade, že by ste mali záujem poradiť individuálne alebo by ste sa chceli o mojej práci dozvedieť viac, mrknite sa na môj web hadzega.sk.

Technické informácie

U niektorých článkov nájdete odporúčaný produkt z partnerských webov o ktorých si myslím, že by vám mohol pomôcť. Snažím sa vyberať tie najkvalitnejšie produkty, ktoré obsahujú potraviny, či látky, u ktorých existuje kvalitný vedecký základ, že sú pre ľudské telo prospešné. Vďak týmto spoluprácam môžu byť informácie na tomto webe prístupné úplne zdarma.

„Pravda je len jedna, bludov tisíc podôb.“

– Jan Amos Komenský